Avtalevilkår Bedriftspakken

Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Retura IRIS AS
Retura forplikter seg til å ta hånd om alt avfall på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. Alle avfallstyper skal sluttbehandles ved godkjent anlegg.


Oppnåelse av sorteringsgrad

Kunde er ansvarlig for hvor god sorteringen er utført og dermed hvor stor grad av materialgjenvinning man kan oppnå gjennom bedriftspakken. Rollen til Retura Iris er å gjennomføre henteordningen og stille sin kompetanse til disposisjon for økt kunnskap om kildesortering.

 

Hentefrekvens

Alle avfallstyper tømmes hver fjerde uke med følgende unntak:

  • Matavfall tømmes hver andre uke
  • For kunder med Bedriftspakken Liten hentes glass - og hermetikk hver åttende uke
  • Tømming av småbeholdere for lyspærer, småbatterier og småelektronikk utføres på bestilling. 

Andre hentefrekvenser vil kunne avtales, ut fra tilgjengelig kapasitet.
 

Pristilbudet

Prisen som er satt opp på bestillingssidene for de tre pakkestørrelsene er gjennomsnittspriser per måned eks. mva. Oppgitte priseksempler er basert på pris for tømming, oppmøte og behandling av avfallet. Dersom sjeldnere tømmefrekvens avtales, vil pris bli lavere.  Antall tømminger innenfor én måned kan variere og dermed kan prisen per måned variere noe. 

Det er et tillegg i prisen for kunder i distriket:

Fauske, Saltdal og Meløy 90 ,- per mnd
Hamarøy, Steigen, Sørfold, Beiarn og Gildeskål

+230,- per mnd for liten pakke

+260,- per mnd for medium pakke

+350,- per mnd for stor pakke

 

Utplassering av dunker

Du som kunde tar ansvar for plassering av oppsamlingsutstyr, og må sørge for at utstyret er tilgjengelig på tømmedag. Kunden er også ansvarlig for at utstyret ikke er innsperret av biler og evt. være ryddet for snø/is. 

 

Faktura og EHF

Avfallstømming faktureres månedlig etterskuddsvis, basert på faktiske antall tømminger i aktuell måned. Dersom du har valgt at du ønsker å betale med faktura vil denne bli sendt til oppgitt e-postadresse. Hvis din bedrift ønsker en faktureringsløsning via EHF må din bedrift være registrert i ELMA-registeret. Betalingsfrist på faktura er 15 dager.

 

Kredittvurdering

Retura Iris foretar kredittsjekk av alle nye fakturakunder, før utlevering av Bedriftspakken. Betalingsfrist på faktura er 15 dager.

 

Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere avtalevilkårene samtykker du til at dine opplysninger blir lagret i våre systemer. For mer informasjon, les vår personvernerklæring