Dekk med felg

Alle typer dekk fra kjøretøy.

Slik sorterer du: 

Dekk hentes vanligvis i lift- eller krokcontainer. 

Hva blir avfallet til?

Felg fjernes før dekk sendes til sluttbehandling. Dekk går til energigjenvinnig eller materialgjenvinning. Dekk til materialgjenvinning brukes typisk til ny asfalt eller sprengningsmatter/skytematter. 

Kan inneholde

- Dekk med felg

Kan ikke inneholde

- Kompaktdekk
- Væskefylte dekk
- Annet avfall