Lei en ryddecontainer

Gjør det enkelt, lei en ryddecontainer hjem til deg. Vi bringer og henter containeren til fastpris.

Hos oss kan du bestille både åpne og lukkede containere til både små og store prosjekter.

Kan man bestille ryddecontainer til ulike typer avfall?

Det kan man gjøre. Her er en oversikt over de ulike fastprisene vi tilbyr:

Container til restavfall* 4290,-
Container til trevirke* 2390,-
Container til hageavfall* 1790,-
Container til blandet metall* 690,-
   
Pris pr. ekstra døgn 100,-

*Prisene forutsetter betaling med Vipps. Dersom du ønsker tilsendt faktura koster dette 100,- i tillegg.

Fastprisen gjelder for leie av 10 m3 åpen eller lukket container i tre dager og for strekningen Løpshavn - Bodø - Saltstraumbrua. Pris per ekstra døgn er 100 kroner. 

Lei en ryddecontainer her

Hvilket avfall kan ikke leveres sammen med restavfall i ryddecontainer?

Farlig avfall og elektrisk avfall kan ikke leveres i containeren, men må leveres på Miljøtorg. Dette gjelder blant annet:

  • Impregnert trevirke
  • Hvite- og brunevarer
  • Spraybokser og gassbeholdere
  • Lysstoffrør
  • Batteridrevne leker
  • Spann med malingrester

Hvor plasseres containeren?

Plassering av container blir vi enige om med deg. Vi kan plassere container i oppkjørsel, gårdsplass, plen eller lignende. En av våre sjåfører vil alltid ta kontakt med kontaktperson ved utkjøring av container og vil så langt det lar seg gjøre plassere container etter anvisning fra deg som kunde.

Hvor full kan containeren være ved henting?

Containere som leies hos oss kan ikke fylles høyere enn kantene på containeren. Grunnen til dette er at vi skal kunne sikre lasten forsvarlig når vi kjører containeren til Vikan. 

Hvordan er det med utkjøring og henting av container?

Vi avtaler med kontaktperson når vi skal komme med containeren. Du velger selv ønsket dato enkelt i vårt bestillingskjema. På avtalt dag for avslutning henter vi inn igjen containeren og leverer avfallet til viderebehandling.

Bjørn Erling henter container

Hva gjør Retura Iris med avfallet fra containeren? 

Retura Iris kjører avfallet til mottaket på Vikan. Her går restavfallet gjennom behandling hvor metaller og andre avfallstyper som er feilsorterte forsøkes tas ut, slik at de kan gå til materialgjenvinning. Restavfallet blir kvernet, pakket og videresendt til energigjenvinning sammen med øvrig restavfall.

Trevirket vi samler inn blir kvernet ned til flis og brukes til brensel i fjernvarmeanlegget Keiseren, mens hageavfallet blir kvernet ned og blandet inn i kompostmassen som blir omgjort til plantejord på Vikan. Metall sendes til materialgjenvinning.