Vi kan bli enda bedre på å sortere!

Daglig leder ved Sulland Bodø, Henning Arnesen, har tatt grep for å bli enda bedre på sortering av avfall. Ved å tilrettelegge for kildesortering på hele bygget, kan alle ansatte bidra til at butikken får en høyere sorteringsgrad.

- Vi som forhandler har satt oss et bærekraftsmål som kan gjennomføres i praksis. Sammen med de ansatte har vi satt oss en tydelig målsetning som er oppnåelig, og som alle ansatte kan bidra med. Vi har kommet frem til at økt sorteringsgrad av avfallet vårt er et grunnleggende og viktig mål for oss, forteller Henning.

For å overholde målet om kildesortering har Henning investert i sorteringsløsning flere plasser på huset. Og det med hjelp av Erik Johnsen i Retura IRIS.

Henning og Erik poserer pent ved en av løsningene som Sulland nå har satt opp.
Henning og Erik poserer pent ved en av løsningene som Sulland nå har satt opp.

Godt mottatt av de ansatte

En av sakene Henning tatt opp på personalmøtene til butikken har vært sortering av avfall, dette for å få mer bevisstgjøring og etablere en god kultur på jobb.

- Jeg tror det er viktig at vi i fellesskap er enig om hva som er viktig for oss, og at vi har snakket om hva vi sammen skal gjøre for å bidra til å nå målet. Jeg oppfordrer og legger til rette, slik at det er enkelt å sortere avfallet vårt, forteller Henning.

Ute i salgslokalet til Sulland er det positive tilbakemeldinger på løsningen som nå er på plass:

- Det er helt supert at vi sorterer avfallet vårt og at vi har fått tre avfallsbeholdere ute i butikken i stedet for bare en bøtte, sier en begeistret ansatt.

Må bevege seg litt for å kaste avfall

- Vi har fjernet alle restavfallsdunkene under pultene på salgsavdelingen. Nå har de ansatte kun papiravfall under pulten. Det krever at de ansatte må bevege seg litt mer når de skal kaste avfall, noe som kanskje ikke er dumt, forteller Henning.

Sorteringsløsningene er strategisk plassert ved kaffemaskinen, de ansatte går derfor innom stasjonen ganske ofte. I tillegg har kantinen fått tre avfallsbeholdere i stedet for en. Oppsettet er tilpasset etter hva slags avfall som typisk oppstår på kjøkkenet til Sulland.

Avfallsbeholderne i kantinen til Sulland Bodø. Retura Iris er behjelpelig med å finne passende løsning også inne til sine kunder.
Avfallsbeholderne i kantinen til Sulland Bodø. Retura Iris er behjelpelig med å finne passende løsning også inne til sine kunder.

Positive ringvirkninger

En av de positive tingene sorteringen har bidratt til er redusering av engangskopper.

- Tidligere brukte alle ansatte i butikken engangskopper når de drakk kaffe. Nå har vi begynt med termoskopper og vanlige kopper. I løpet av en arbeidsdag brukte en ansatt omtrent fem engangskopper. Butikken har 40 ansatte. Det blir ganske mange kopper i løpet av en dag, reflekterer Henning over.

- Det er omtrent 200 kopper pr arbeidsdag. Dette er et godt bevis på at man kan gjøre små endringer som i sum utgjør noe. Implementeringen av sorteringsløsning har gjort at de ansatte i Sulland tar mer bevisste valg, supplerer Erik Jonsen, salgskonsulent i Retura Iris.

- Det er fint å se at de ansatte er engasjerte og ser verdien i sortering på jobb. Til nå har det vært en morsom greie, fortsetter Henning.

Les mer om bedriftspakken her.

Utsortering av plast

Hovedmengden av avfallet til Sulland Bodø er på verkstedet, der sorterer de farlig avfall, metaller og ordinært avfall. Plastemballasje er en av områdene Henning tror de kan forbedre sorteringen.

- Vi må finne de små tingene som gjør at vi kan bli enda bedre. Plast er nok et av de områdene vi kan forbedre oss på. Vi har plassert ut stativer til plastemballasje flere plasser på verkstedet i tillegg til i kantinen vår, sier Henning.

Tidligere hadde Sulland Bodø kun restavfallsbeholder inne i hallen der bilene klargjøres. Nå sorterer de ut plasten fra restavfallet.

- Vi er veldig fornøyde med de grepene Sulland har valgt å innføre og den endringen de har klart å skape på kort tid. Som avfallsselskap legger vi enkelt og godt til rette for at kundene skal kunne sortere så mye som mulig, men kraften til å skape endring må komme fra de ansatte selv, sier Erik.

Plasten sorteres når bilene klargjøres.
Plasten sorteres når bilene klargjøres.
 

Nye krav til kildesortering i 2023

Fra og med 1.januar 2023 innføres nye regler for kildesortering i Norge. Kravene skal sikre mer kildesortering og materialgjenvinning av avfall. Loven er et virkemiddel for å nå de felles målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet.

- Dette påvirker også bedrifter da reglene også gjelder for lignende avfall fra næringslivet. Det betyr at bedrifter som produserer hageavfall, landbruksplast, matavfall og plastavfall skal kildesorteres fra januar 2023, forklarer Erik.

Sulland har altså innfridd kravet allerede ved å sette opp en sorteringsløsning som er enkel, og som er tilnærmet lik den vi har hjemme.

- Målet er at mest mulig av avfallet skal bli til nye ressurser. Eksempelvis kan matavfall bli til kompost her på Vikan, mens plasten sendes videre for å bli nye råvarer. Ved å gjenvinne avfall som plast og biologisk avfall utnytter vi ressursene enda bedre og sparer miljøet for klimagasser, avslutter Erik.

Les mer om nytt krav til utsortering her