Elektrisk avfall

Utrangerte elektriske og elektroniske enheter. Kabler og ledninger, små og store enheter.

Små enheter kan for eksempel være mobiltelefoner, strykejern, kaffemaskiner, røykvarslere og likende. 
Store enheter kan for eksempel være verktøymaskiner, kraner, vinsjer, aggregat, heiser og likende. 

Slik sorterer du:

Elektrisk avfall samles i dunk, bur, i pallekarm eller IBC etter avtale med Retura Iris. Innholdet skal ikke overstige toppen av emballasjen. NB! Merk emballasjen med kundenavn og ordrenummer. Elektrisk avfall skal lagres tørt og på fast dekke. Unngå å knuse/demontere elektriske enheter som skal leveres. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Rene metaller, stål plast eller annet råstoff sorteres ut og avfall og skadelige stoffer fjernes og destrueres. 

Ytterligere informasjon:

Omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

Særlige risikoforhold: Tungmetallene kadium, krom, kobber, arsen og kvikksølv, samt bromerte flammehemmere er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen. 

 

Kan inneholde

- Små enheter av kasserte og elektriske og elektroniske produkter
- Kabler og ledninger

Kan ikke inneholde

- Emballasje
- Fiberoptiske kabler
- Annet avfall

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Retura Iris benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer