Vindusglass

Vindusglass fra hus og bygninger

Slik sorterer du:

Kastes normalt i åpne liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll før ettersortering.
NB! PCB-holdige, klorparafinholdige og ftalatholdige isolerglassruter omfattes av egen returordning. 

Kan inneholde

- Vindusglass

Kan ikke inneholde

- PCB-holdige isolerglassruter
- Klorparafinholdige isolerglassruter
- Ftalatholdige isolerglassruter
- Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri
- Krystall
- Blyglass
- Ildfast glass
- Annet avfall