Glass- og metallemballasje

Klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall.

Slik sorterer du:

Kan kastes i beholder eller container. Vanligvis dunk 130 L - 660 L. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll, før det omlastes og transporteres videre til gjenvninningsanlegg. Glass er råstoff til produksjon av nytt glass, isolasjon, skumglass, glassbetong o.l. Metall er råstoff til produksjon av nye metallprodukter. 

Ytterligere informasjon:

Glassemballasje fra farmasøytisk og kjemisk industri, samt sykehus o.l. omfattes av egen ordning - destruksjon og behandling som farlig avfall.