Husholdningsplast

Husholdningsplast er plastavfall som er brukt som emballasje.

Slik sorterer du:

Plastemballasje legges løst i gjennomsiktige Iris-plastsekker. 

Henting av sekker med husholdningsplast kan tilbys med baklaster hver 4.uke, der sekken settes ut på hentedag. For kunder som trenger hyppigere tømming, ikke kan sette ut sekkene eller må ha beholder for plastavfallet kan vi tilby henting med skapbil. 

Hva blir avfallet til?

Plasten kontrolleres visuelt og presses derettet i baller. Sendes til materialgjenvinning i Norge eller utlandet. Plasten som råstoff i produksjon av nye plastprodukter.