Emballasjeplast

Emballasjeplast er plastavfall som er brukt som emballasje.

Slik sorterer du:

Plastemballasje legges løst i gjennomsiktige Iris-plastsekker. 

Hva blir avfallet til?

Plasten kontrolleres visuelt og presses derettet i baller. Sendes til materialgjenvinning i Norge eller utlandet. Plasten som råstoff i produksjon av nye plastprodukter.