Plastfolie

Farget eller klar plastfolie.

Slik sorterer du:

Folien kastes i blanke perforerte sekker for plastretur. 
Sekker kan legges i container eller dunk, presses i emballasjepresse eller komprimator. 
Sekk må være knyttet for og klargjort på hentedag. For oppbevaring av sekker frem til hentedag, kan avfalldunk i størrelse opptil 1000 liter benyttes.

Hva blir avfallet til?

Plasten kontrolleres visuelt før den deretter presses i baller. Plasten blir så sendt til gjenvinning i Norge eller utlandet. Plasten materialgjenvinnes, og benyttes som råstoff i produksjon av nye plastprodukter. 

Kan inneholde

- Ren og klar/farget folie fra sekker
- Krympefolie
- Byggfolie
- Strekkfilm og liknende
- Bobleplast
- Pallehetter

Kan ikke inneholde

- Emballasjeplast
- Tilgriset plast
- Andre plasttyper og materialer
- Plastkanner, flasker og brett
- Emballasjestropper
- Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
- Annet avfall