Plastfolie

Farget eller klar plastfolie.

Slik sorterer du:

Folien kastes i blanke perforerte sekker for plastretur. 
Kan være i sekker i container, presset i emballasjepresser eller komprimator. 
Sekk må være knyttet for og klargjort på hentedag.

Hva blir avfallet til?

Plasten kontrolleres visuelt før den deretter presses i baller. Plasten blir så sendt til gjenvinning i Norge eller utlandet. Plasten materialgjenvinnes, og benyttes som råstoff i produksjon av nye plastprodukter.