Plastkanner og plastflasker

Emballasjeplast som engangsflasker, kanner, spann, dunker, fat og beger.

Slik sorterer du:

Plasten sorteres i store sekker, plastkannestativ eller container. Skal ikke blandes med andre plastfraksjoner. 

Hva blir avfallet til?

Plasten kontrolleres visuelt. Deretter blir den presset og sendt til gjenvinning i Norge eller utlandet. Plasten materialgjenvinnes og benyttes som råstoff i produksjon av nye plastprodukter. 

Kan inneholde

- Tom og tørr emballasjeplast

Kan ikke inneholde

- Oljekanner
- Kanner med restinnhold
- Frityr- og matoljekanner
- Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
- Annet avfall