Kloakkslam

Kloakkslam fra silanlegg og slamavskillere fra offentlige eller private anlegg.

Slik sorterer du: 

Samles normalt inn på lastebil/sugebil eller i væsketette containere.

Hva blir avfallet til? 

Avfallet komposteres på Vikan. 

Ytterligere informasjon: 

Det er nødvendig at kunde fyller ut eget skjema som opplyser hvor slikt avfall kommer fra, ved hver leveranse av slam. Last ned skjema her (DOCX, 32KB)

Kan inneholde

- Kloakkslam fra silanlegg og slamavskillere

Kan ikke inneholde

- Oljeforurenset slam
- Annet avfall