Emballert matavfall

Organisk matavfall som frukt og grønt, fisk og kjøtt i emballasje.

Slik sorterer du: 

Kastes i dunk (130 L eller 240 L) med brunt lokk eller merket med emballert matavfall. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll, deretter sorteres og kvernes avfallet før det komposteres. Komposten brukes som jordforbedring. 

Kan inneholde

- Våtorganisk avfall med emballasje
- Brødvarer, bakervarer, kjøtt, fisk og tørrvarer
- Frukt og grønnsaker
- Eggkartong, tilgriset tørkepapir, servietter, kaffefilter

Kan ikke inneholde

- Glass- og metallemballasje
- Bleier
- Klær, sengetøy og tekstiler
- Tepper og dyreskinn
- Flytende væske som frityr- og matolje
- Paller, bakker og andre lastebærere
- Jord, stein, trevirke og hageavfall
- Annet avfall