Papir til makulering

Papir til sikkerhetsmakulering. Dette kan være sensitive papirer fra kontorer, offentlige institusjoner, bank etc.

Slik sorterer du:

Kastes i 240 L låsbar dunk, med slisse i rødt lokk. 
Annet oppsamlingsutstyr kun etter særskilt avtale.

Hva blir avfallet til?

Papirer tas imot og makuleres av autorisert personell. Papiret blir krysskuttet etter sikkerhetsnivå 3. Tilsvarer > 6 x 50mm. Papiret går til energigjenvinning. 

Ytterligere informasjon:

Ved store prosjekt ta kontakt med Retura Iris for å finne best mulig løsning. 

Kan inneholde

- Papir

Kan ikke inneholde

- Permer
- Bøker med hard perm
- Plastlommer og annen plastemballasje
- Store binders og metallklyper
- Annet avfall