Papp

Papp og pappesker består oftest av bølgepapp. Slik papp sorteres ut i egen avfallstype, og skal ikke blandes med andre papirkvaliteter. Fuktinnhold inntil 12%.

Slik sorterer du:

Kastes som pappballer, i komprimatorer, containere eller dunk. NB! Pappballer må lagres under tak/dekkes til for at den ikke skal bli våt. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår pappen visuell kontroll. Deretter blir pappen presset i baller og fraktes til emballasjefabrikker i inn- og utland. Gjenvinnes til ny bølgepapp eller kartong.