Blandet papir

Papp og papir som aviser og ukeblader, bølgepapp, pappesker, kontorpapir og andre rene papirprodukter. Fuktinnhold inntil 12%.

Slik sorterer du:

Kan kastes i alle typer beholdere og containere. Normalt dunker på 130 - 750 L eller containere på 4-8m3. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår papp/papiret en visuell mottakskontroll. Papp/papiret blir deretter presset i baller før det sendes videre til papirfabrikker i inn- og utland. Gjenvinnes til nytt kontorpapir eller tørkepapir. 

Kan inneholde

- Blandet papir uten emballasje
- Bølgepapp, pappesker og kartong
- Kontorpapir, aviser, reklameblader o.l.
- Melk- og juicekartong som er rengjort
- Makulert papir med/uten papirsekk

Kan ikke inneholde

- Vått eller tilgriset papp/papir
- Vokset og gjennomfarget papp
- Tørkepapir, våtservietter og servietter
- Harde pappkjerner
- Varmebehandlede papirkvitteringer
- Plastposer og plastsekker
- Reklameblader og aviser med plastfolie
- Plastsekk med makulert papir
- Annet avfall