Blandet papir

Papp og papir som bølgepapp, pappesker, kontorpapir og andre rene papirprodukter.

Slik sorterer du:

Kan kastes i alle typer beholdere og containere. Normalt dunker på 130 - 750 L eller containere på 4-8m3. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår papp/papiret visuelt mottakskontroll. Papp/papiret blir deretter presset i baller før det sendes videre til papirfabrikker i inn- og utland. Gjenvinnes til nytt papir.