Jern til saks

Store jernenheter over 150 cm.

Slik sorterer du:

Jern til saks kastes i krok- eller liftcontainere. 

Hva skjer med avfallet?

Jernet klippes eller skjæres før det går til materialgjenvinning og smeltes til nye produkter.