Jern til saks

Store jernenheter over 150 cm. Minste tykkelse 3 mm.

Slik sorterer du:

Jern til saks kastes i krok- eller liftcontainere. 

Hva skjer med avfallet?

Jernet klippes eller skjæres før det går til materialgjenvinning og smeltes til nye produkter. 

Kan inneholde

- Rent gammelt jern som er større enn 150 cm
- Kan gjerne være rustent, malt eller galvanisert

Kan ikke inneholde

- Andre typer metall
- Forurensninger som plast eller isolasjon
- Annet avfall