Komplekst jern

Komplekst jern er sammensatt av stål og ikke-magnetiske metaller av ulike typer. En typisk avfallstype for de som ikke har en ensartet type skrapjern.

Slik sorterer du:

Komplekst jern er den vanligste skrapjernavfallstypen. Vi samler inn fra bilverksteder, byggeplasser, industri o.l. Hentes vanligvis i containere med lift- eller krokbil. 

Hva skjer med avfallet?

Komplekst jern blir fragmentert slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre. Før fragmentering sorteres grovt jern ut. Komplekst jern smeltes til nye produkter og materialgjenvinnes. 

Kan inneholde

- Stål og metaller, der metallandelen er anslått til 4-8%
- Det kan forekomme plast og andre ikke-ønskelige avfallstyper i komplekst jern. Dette er avfall som naturlig hører med produktene som er kassert.

Kan ikke inneholde

- Andelen annet avfall kan ikke overstige 10%