Klasse 1 jern

Klassejern klassifiseres etter godstykkelse og må være innenfor 150x50x50 cm. Må være fritt for urenheter. Klassejern kommer gjerne fra industri eller i forbindelse med riving.

Slik sorterer du:

Kastes vanligvis i krok- eller liftcontainer. 

Hva skjer med avfallet?

Jernet bearbeides med saks eller skjæring. Jernet materialgjenvinnes og smeltes til nye produkter.