Restavfall

Består av ulike typer brennbare avfallsfraksjoner.

Slik sorterer du:

Kan kastes i alle typer dunker og containere. Normalt i dunker på 130 - 750 L eller containere på 4-35m3

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår avfallet en visuell kontroll. På vårt anlegg blir avfallet grovsortert før det blir kvernet og sendt til energigjenvinning og produserer fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon. 

Kan inneholde

- Ordinært avfall til forbrenning

Kan ikke inneholde

- Gips
- Farlig avfall
- EE-avfall
- Stål og metall
- Dekk på felg
- Flytende avfall
- Hageavfall
- Medisin og smittefarlig avfall
- Eksplosiver og radioaktive stoffer
- Fiskeri- og oppdrettsutstyr
- Impregnert trevirke
- Jord, sand, stein og grus
- Betong
- Brøytestikker, PEX-rør, PE-rør, PVC-rør
- Avfall fra brann