Blandet trevirke

Blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller egen sorteringsaktivitet.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll før lagring med tilsvarende materiale. 
Trevirket blir deretter kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet.
Spiker og liknende blir utseparert med magneter.
Den ferdige fliskvaliteten leveres til forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon.

Kan inneholde

- Paller
- Trevirke behandlet med maling, lakk og beis på overflatene
- Kryssfinérplater
- Sponplater
- Parkett

Kan ikke inneholde

- Impregnert tre (CCA, Cu og kreosot)
- Brannhemmende plater
- Vinduskarmer fra isolerglassruter
- Materialer fra trebåter
- Laminat
- Annet avfall