Kreosotimpregnert trevirke

Kreosotimpregnert trevirke er typisk brukt i lysstolper, kraftpåler, kaianlegg og jernbanesviller. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten iht. avfallsforskriften.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainer. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll før lagring med tilsvarende materiale. 
Sendes til godkjente forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle det. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften § 11-12. 

Kan inneholde

- Kreosotsviller, kraftpåler, kaipåler

Kan ikke inneholde

- Større metalldeler som bolter og beslag
- Dobbelt impregnert (trykkimpregnert + kreosotimpregnert) trevirke
- Annet avfall