Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke benyttes ofte i lysstolper, gjerdestolper, gjerder og terrasser. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten iht. avfallsforskriften.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- og liftcontainere. Skal deklareres

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Trevirket blir kvernet opp. Spiker og lignende blir separtert ut med magneter. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften § 11-12. 

Kan inneholde

- CCA-impregnert trevirke
- Cu-impregnert trevirke (ny-impregnert)
- Kan være med og uten metall

Kan ikke inneholde

- Rent trevirke
- Brannhemmende plater
- Malt og behandlet trevirke
- Annet avfall

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.



Retura Iris benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.



Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer