Impregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs.

Kreosotimpregnert trevirke kommer typisk fra lysstolper, kraftpåler, kaianlegg og jernbanesviller. 

Slik sorterer du:

Kastes i krok- og liftcontainere. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Trevirket blir kvernet opp. Impregnert trevirke sendes til godkjente destruksjonsanlegg. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften § 11-12. Kun kobberimpregnert (Cu-impregnert) er ikke farlig avfall, mens CCA (Kobber-kromarsen) er farlig avfall.