Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke benyttes ofte i lysstolper, gjerdestolper, gjerder og terrasser. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten iht. avfallsforskriften.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- og liftcontainere. Skal deklareres

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Trevirket blir kvernet opp. Spiker og lignende blir separtert ut med magneter. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften § 11-12. 

Kan inneholde

- CCA-impregnert trevirke
- Cu-impregnert trevirke (ny-impregnert)
- Kan være med og uten metall

Kan ikke inneholde

- Rent trevirke
- Brannhemmende plater
- Malt og behandlet trevirke
- Annet avfall