Vindusglass, takstein, murstein, porselen og fliser

Vindusglass, takstein, murstein, porselen og fliser fra rivingsprosjekter.

Slik sorterer du:

Kastes normalt i åpne liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet går til deponi. På Vikan gjennomføres det en mottakskontroll av avfallet og sjekk av dokumentasjon. 
NB! PCB-holdige, klorparafinholdige og ftalatholdige isolerglassruter omfattes av egen returordning. 

Basiskarakterisering
Basiskarakterisering innebærer å beskrive og dokumentere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, MomPortal. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for å opprette bruker. 

Kan inneholde

- Vindusglass
- Takstein
- Murstein
- Porselen
- Fliser

Kan ikke inneholde

- PCB-holdige isolerglassruter
- Klorparafinholdige isolerglassruter
- Ftalatholdige isolerglassruter
- Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri
- Krystall
- Blyglass
- Ildfast glass
- Piperester
- Annet avfall