Vindusglass, takstein, murstein, porselen og fliser

Vindusglass, takstein, murstein, porselen og fliser fra rivingsprosjekter.

Slik sorterer du:

Kastes normalt i åpne liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll før ettersortering.
NB! PCB-holdige, klorparafinholdige og ftalatholdige isolerglassruter omfattes av egen returordning. 
Avfallet går til deponi.