Blandet trevirke

Blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller annen sortering.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll. Trevirket blir deretter kvernet og evt. siktet. Spiker og liknende blir utseparert med magneter. Den ferdige fliskvaliteten leveres til sluttmottak hvor det i forbrenningsanlegg produserer fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon. 

Kan inneholde

- Paller
- Trevirke som kan ha maling, lakk og beis på overflatene
- Kryssfinérplater
- Huntonittplater
- Sponplater

Kan ikke inneholde

- Impregnert tre (CCA, kreosot)
- Brannhemmende plater
- Glass eller mineralull
- PU-skum og andre isolasjonsmaterialer
- Papp og papiravfall
- Plast eller PVC
- Stein, betongrester, asfaltplater
- Gips
- Annet avfall