Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsaklig fra bygg og anlegg.

Slik sorterer du: 

Gips samles helst i lukket container eller i storsekker (PP-sekk), og lagres tørt. 

Hva blir avfallet til?

Gips mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i Avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.2.1 oppfylles:


Gipsavfall på deponi skal ikke overskride følgende grenseverdier: 

  • Total organisk karbon (TOC) - 5%
  • pH - minst 6%

 

Basiskarakterinsering
Basiskarakterisering innebærer å karakterisere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. 

Skjemaet finner du her. Skjemaet må fylles ut og sendes til post@retura.no sammen med din bestilling.