Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsaklig fra bygg og anlegg.

Slik sorterer du: 

Gips samles i lukket container eller i storsekker. 

Hva blir avfallet til?

Gips mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i Avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.2.1 oppfylles:
Gipsavfall på deponi skal ikke overskride følgende grenseverdier: 
Total organisk karbon (TOC) - 5%
pH - minst 6%