Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Slik sorterer du: 

Gips samles helst i lukket container eller storsekk (PP-sekk). Må oppbevares tørt. 

Hva blir avfallet til?

Gips mellomlagres på vårt anlegg som ordinært avfall før transport til materialgjenvinning til nye gipsplater. 

Ytterligere informasjon:

Gips er ikke giftig. Unngå innånding og hudkontakt med støv.

Kan inneholde

- Plater, deler av plater og småbiter, nytt og gammelt avfall
- Kan inneholde små mengder av følgende forurensning: tapet, glassfiberstrie og maling, maks 2%

Kan ikke inneholde

- Vått gipsavfall
- Asbestholdige materialer og annet farlig avfall
- Treverk, plast, metall, steinull, glassvatt
- Skum/polystyren
- Fermacell/fibergips
- Annet avfall, maks 2 % ikke-gipsavfall