Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Miljøskadelige gasser som KFK og HKFK ble tidligere brukt i produksjon av isolasjon. Disse er i dag regnet som farlig avfall og må deklareres.

Slik sorterer du:

Avfallet kastes i en lukket container. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse til å sanere eller destruere det. Blåsemidler kan saneres ut slik at plasten kan energigjenvinnes. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris hvis du spørsmål angående elektronisk deklarering. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og 13. 

Kan inneholde

- Isolasjonsmateriale med KFK-, HKFK- eller HKFK-holdige blåsemidler

Kan ikke inneholde

- Annet avfall