Betong med armering

Ren betong med armering.

Slik sorterer du:

Kastes i container eller i egen lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Armeringen fjernes fra betongen. Betong brukes deretter til veibygging, og armeringen går til materialgjenvinning. 

OBS: Ved levering av betong er det krav om at massene er tatt prøve av. Grunnen til dette er at vi gjenvinner betongen vi tar inn, og må dermed være sikre på at det ikke finnes miljøskadelige stoffer (f.eks. krom o.l.) tilsatt. Betongmasser som ikke er prøvetatt, vil måtte leveres som Tilstandsklasse 2-3.