Betong med armering til gjenvinning

Ren betong med armering. Betongen må være prøvetatt, og dokumentert ren.

Slik sorterer du:

Kastes i container eller i egen lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Armeringen fjernes fra betongen. Betong brukes deretter til veibygging, og armeringen går til materialgjenvinning. 

OBS: Ved levering av betong er det krav om at massene er tatt prøve av. Grunnen til dette er at vi gjenvinner betongen vi tar inn, og må dermed være sikre på at det ikke finnes miljøskadelige stoffer (f.eks. krom o.l.) tilsatt. Betongmasser som ikke er prøvetatt, vil måtte leveres som forurenset betong.

 

Kan inneholde

- Betong med armering
- Kan inneholde noe ren tegl og leca
- Betongtakstein kan også leveres hvis den ikke er forurenset

Kan ikke inneholde

- Betong med forurensning i materiale eller overflate
- PCB-holdig puss
- Tegl fra urene piper
- Annet bygningsavfall og rivingsavfall