Rene masser

Overskuddsmasser fra gravearbeid. Masser av naturlig opprinnelse som ikke overskrider normverdiene i forurensingsforskriften.

Slik sorterer du: 

Rene masser kastes normalt i container eller åpen lastebilkasse. 

Hva blir avfallet til?

Massene mellomlagres på eget område. Massene brukes som dekkmasser til fremtidig avslutning av deponiet. Ved stor andel av steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Ytterligere informasjon

Det er krav til at alle masser skal deklareres i form av en basisdeklarasjon. Det tas tilfeldige stikkprøver av rene masser. Dersom det forekommer forurensning vil massene omkrarakteriseres til forurensede masser og leveres på deponi.