Rene masser

Overskuddsmasser fra gravearbeid. Masser av naturlig opprinnelse som ikke overskrider normverdiene i forurensingsforskriften.

Slik sorterer du: 

Rene masser kastes normalt i container eller åpen lastebilkasse. 

Hva blir avfallet til?

Massene mellomlagres på eget område. Massene brukes som dekkmasser til fremtidig avslutning av deponiet. Ved stor andel av steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Basiskarakterisering
Basiskarakterisering innebærer å karakterisere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Det tas tilfeldige stikkprøver av rene masser. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, www.enviportal.no. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for  å lage deg bruker. 

Kan inneholde

- Kildesortert stein, grus, sand og leirmasser
- Jord, torv og liknende fra områder der det ikke har vært forurensende virksomheter

Kan ikke inneholde

- Forurensede masser
- Organiske materialer
- Betong, tegl, takstein, gips og mineralull
- Slagg, støv og flygeaske
- Keramikk og porselen

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Retura Iris benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer