Forurenset betong klasse 4-5

Forurenset betong med/uten armering klasse 4-5.

Slik sorterer du:

Kastes i container eller i egen lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Eventuell armering fjernes fra betongen før deponering. Betongen gjenbrukes til veibygging på deponi.  

Basiskarakterisering

Basiskarakterisering innebærer å beskrive og dokumentere tilstanden til avfall som skal legges på deponi. Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, MomPortal. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for å opprette bruker. 

Kan inneholde

- Betong med forurensning i materiale eller overflate
- Kan være med/uten armering
- Kan inneholde noe tegl og leca
- Forurenset betongtakstein

Kan ikke inneholde

- Ren betong
- PCB-holdig puss
- Tegl fra urene piper
- Annet bygningsavfall og rivingsavfall