Betong uten armering til gjenvinning

Ren betong uten armering. Betongen må være prøvetatt, og dokumentert ren.

Slik sorterer du:

Kastes normalt i container eller leveres i hele lass med lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Betongen går til gjenbruk, og brukes ofte til veibygging. 

OBS: Ved levering av betong er det krav om at massene er tatt prøve av. Grunnen til dette er at vi gjenvinner betongen vi tar inn, og må dermed være sikre på at det ikke finnes miljøskadelige stoffer (f.eks. krom o.l.) tilsatt. Betongmasser som ikke er prøvetatt, vil måtte leveres som forurenset betong.

Kan inneholde

- Betong uten armering
- Kan inneholde noe ren tegl og leca
- Betongtakstein kan også leveres hvis den ikke er forurenset

Kan ikke inneholde

- Betong med forurensning i materiale eller overflate
- PCB-holdig puss
- Tegl fra urene piper
- Annet byggavfall og rivningsavfall