Forslanger og PE-rør

Forslanger til transport av fiskefor.

Slik sorterer du: 

Forslangene kappes i lengder som gjør det mulig å frakte de videre i container eller miljøhugget på land i tilknytning til sjøanlegget.

Hva blir avfallet til?

Forslangene blir vasket og granulert. Dersom forslangene inneholder for store mengder med pellets «kaker» blir de omklassifisert til restavfall og går til deponi.  

Forslanger som har blitt spylt og vasket blir materialgjenvunnet. Plastgranulatene blir benyttet til å lage nye VVS-rør eller nye forslanger.   

Kan inneholde

- Alle typer og kvaliteter av forslanger

Kan ikke inneholde

- Forslangene må ikke inneholde store mengder med pellets «kaker» da det ødelegger kvaliteten. Dersom det er mulig før forslangene spyles innvendig
- Farlig avfall
- Annet avfall fra oppdrettsnæring