Tauverk til materialgjenvinning

Tauverk i PP/PE er godt egnet til materialgjenvinning. Andre typer tau i PVC og PET kan ikke leveres. Tauverk som er forurenset med blåskjell og groer kan også leveres.

Slik sorterer du: 

Leveres kveilet eller i sekk

Hva blir avfallet til?

Avfallet gjennomgår kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Avfallet vaskes, kvernes og granuleres.

Nyere tau kan bli gjenbrukt. 

Materialgjenvinnes til nye plastprodukter.

Kan inneholde

- Sortert tauverk i PP/PE
- Lange tau kan leveres i kveiler

Kan ikke inneholde

- Tauverk i PVC og PET
- Andre kasserte fiskeredskap som garn, nøter, line, teiner, merder etc.
- Fôrslanger og plastrør
- Kobberimpregnert nøter (farlig avfall)
- Annet avfall