Nøter, kobberimpregnert

Det er flere ulike typer nøter, vi skiller her mellom de som ikke er kobberimpregnert og de som er kobberimpregnert.

Slik sorterer du: 

Nøtene samles i bigbags eller containere

Hva blir avfallet til?

Innholdet av kobber og coating avgjør behandlingsmetode for nøtene. Ved analyseresultater og visuell kontroll avgjøres behandlingsmetode.

Inneholder nøtene store mengder kobberimpregnering og coating sendes den til energigjenvinning. Dersom den ikke inneholder mye kobber eller coating vil nøtene materialgjenvinnes. Nøter kan brukes som råstoff til tekstilindustrien eller produksjon av plastprodukter. 

Kan inneholde

- Alle typer og kvaliteter av nøter

Kan ikke inneholde

- Nøtene må ikke inneholde for mye gro eller annen forurensning
- Farlig avfall
- Annet avfall fra oppdrettsnæring