Nøter, ikke kobberimpregnert

Det er flere ulike typer nøter, vi skiller her mellom de som ikke er kobberimpregnert og de som er kobberimpregnert.

Slik sorterer du: 

Nøtene samles i bigbags eller containere.

Hva blir avfallet til?

Nøtene går gjennom rens og vask, før den demonteres for å blant annet få ut nylon.

Nøtene blir materialgjenvunnet. Nylon sendes videre til produksjon av econyl, mens andre deler blir kvernet og granulert. Plasten benyttes som råstoff for produksjon av nye plastprodukter. Delene av nota som ikke kan materialgjenvinnes går videre til energigjenvinning.

Kan inneholde

- Alle typer og kvaliteter av nøter

Kan ikke inneholde

- Nøtene må ikke inneholde for mye gro eller annen forurensning
- Farlig avfall
- Annet avfall fra oppdrettsnæring