Kasserte fiskeredskap

Gamle, kasserte fiskeredskaper som snurpenot, trål, notlin og garnlin kan materialgjenvinnes.

Slik sorterer du: 

Kan samles i sekker eller bigbags

Hva blir avfallet til?

Avfallet grovrengjøres og demonteres til ulike fraksjoner.  

Sorterte fraksjoner blir materialgjenvunnet. Nylon blir f.eks.  sendt til produksjon av econyl.

Kan inneholde

- Snurpenot, notlin og trål
- Demontert garnlin

Kan ikke inneholde

- Oppdrettsnøter
- Kobberimpregnert oppdrettsnøter
- Garnlin som ikke er demontert (garn med telner)
- Garn i bulk
- Liner og teiner
- Kasser og kar
- Annet avfall