Rensefiskeskjul

Rensefiskeskjul består av tau og lameller. Disse har ulike materialtyper som må separeres før materialgjenvinning.

Slik sorterer du: 

Kan samles i bigbags

Hva blir avfallet til?

Rensefiskeskjulet demonteres før det vaskes ytterligere og sorteres til ulike fraksjoner. 

Sorterte fraksjoner sendes videre til materialgjenvinning. For eks. blir plastfraksjonen benyttet som råstoff til nye plastprodukter. Rensefiskeskjul som inneholder for stor forurensning eller som ikke blir demontert, går til energigjenvinning.

Kan inneholde

- Rene rensefiskeskjuler med lite gro og annen forurensning

Kan ikke inneholde

- Renskefiskeskjuler med mye gro
- Farlig avfall
- Annet avfall fra oppdrettsnæring