Lusepresenning og luseskjørt med bly

Lusepresenning og luseskjørt benyttes for å bekjempe lakselus. De må vaskes og demonteres før materialgjenvinning.

Slik sorterer du: 

Kan samles i sekker eller bigbags

Hva blir avfallet til?

Lusepresenning og luseskjørt demonteres og sorteres til plast- og metallfraksjon.

Sorterte fraksjonene sendes videre til materialgjenvinning.

Plastavfall som ikke kan materialgjenvinnes blir sendt til energigjenvinning.

Kan inneholde

- Sortert lusepresenning og luseskjørt med lite groing og annen forurensning

Kan ikke inneholde

- Avfall med mye groing og forurensning
- Farlig avfall
- Annet avfall fra oppdrettsnæring