Blandet trevirke

Blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller annen sortering.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainere. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll. Trevirket blir deretter kvernet og evt. siktet. Spiker og liknende blir utseparert med magneter. Den ferdige fliskvaliteten leveres til sluttmottak hvor det i forbrenningsanlegg produserer fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon.