Industri og produksjon

Det stilles høye krav til avfallshåndteringen ved industri og produksjon fra myndighetene. Det er ofte snakk om store avfallsmengder hvor riktig valg av utstyr er avgjørende for en effektiv drift. Vi er behjelpelig med å finne de beste løsningene basert på volum, type avfall og krav til sortering. Vi hjelper til fra startfasen med planlegging av riktig oppsamlingsutstyr, råd om sortering og sammen komme frem til den mest kostnadseffektive løsningen. Vi tilbyr tett oppfølging og dedikerte sjåfører som utfører våre tjenester på en rask og effektiv måte.  Vi er godt kjent med at det stilles høye krav til miljørapportering fra myndighetene. Dette løser vi med å tilby pålogging til vår kundeweb hvor du får full oversikt over utstyr, tømminger, kostnader og statistikk over innleverte avfallsmengder.

Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Befaring og veiledning
 • Avfallsplaner
 • Merking av utstyr
 • Sorteringsveiledere
 • Sorteringskurs for ansatte
 • Hjelp med deklarering av farlig avfall
 • Kundeweb og miljørapportering
 • Slamsugertjenester

Vi tilbyr følgende utstyr til industri og produksjon:

 • 130 – 750 liter dunk
 • Sekkestativ
 • Big Bag
 • Liftcontainer 10 m3
 • Krokcontainer 23 - 40 m3
 • Miljøcontainer
 • Pallekarmer
 • 30 l Røde miljøbokser
 • 200 liter fat
 • 1000 liter ibc

Typiske avfallsfraksjoner:

Papp, plastfolie, papir, trevirke, matavfall, glass, metall, restavfall, EE-avfall og farlig avfall