Industri og produksjon

Vi er behjelpelig med å finne de beste løsningene basert på volum, avfallstypen og krav til sortering.

Det stilles høye krav til avfallshåndteringen ved industri og produksjon fra myndighetene. Det er ofte snakk om store avfallsmengder hvor riktig valg av utstyr er avgjørende for en trygg og effektiv drift.

Vi hjelper til fra startfasen med planlegging av riktig oppsamlingsutstyr, råd om sortering og sammen komme frem til den mest kostnadseffektive løsningen. Hos Retura Iris får du tett oppfølging og dedikerte sjåfører som utfører våre tjenester på en rask og effektiv måte.  

De høye kravene til miljørapportering som stilles fra myndighetene er vi godt kjente med. Dette løser vi med å tilby pålogging til vår kundeweb hvor du får full oversikt over utstyr, tømminger, kostnader og statistikk over innleverte avfallsmengder.
 

Avfallstjenester til industri og produksjon

  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplaner
  • Merking av utstyr
  • Sorteringsveiledere
  • Sorteringskurs for ansatte
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Slamsugertjenester
     

Vi tilbyr følgende utstyr til industri og produksjon:

Typiske avfallsfraksjoner:

Papp, plastfolie, papir, trevirke, matavfall, glass, metall, restavfall, EE-avfall og farlig avfall