Helsevesen

Vi er behjelpelig med å finne gode avfallsløsninger til helsevesen som dekker alle behov og ikke minst oppfyller krav til hygiene

Ved små og store helseforetak, legekontor, og institusjoner oppstår det risikoavfall som krever spesiell håndtering.   Vi tilbyr i tillegg sikkerhetsmakulering av papir hvor sensitiv informasjon blir makulert på en trygg og forskriftsmessig måte.

Avfallsløsning til helsevesen

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og tømmekalender
  • Sorteringsveiledere og kurs
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Sikkerhetsmakulering
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall

Vi tilbyr følgende utstyr: