Helsevesen

Ved små og store helseforetak, legekontor, og institusjoner oppstår det risikoavfall som krever spesiell håndtering.  Vi er behjelpelig med å finne gode avfallsløsninger som dekker alle behov og ikke minst krav til hygiene.  Vi tilbyr i tillegg sikkerhetsmakulering av papir hvor sensitiv informasjon blir makulert på en trygg og forskriftsmessig måte.

Vi kan tilby:

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og tømmekalender
  • Sorteringsveiledere og kurs
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Sikkerhetsmakulering
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall

Vi tilbyr følgende utstyr: