Verksted

Verksteder har ofte behov for en totalleverandør som håndterer alle typer avfall, også farlig avfall og slamsugertjenester.

Myndighetene setter høye krav til verkstedindustrien fordi det i løpet av arbeidsdagen genereres store mengder med farlig avfall. Verksteder skal oppbevare farlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensing, søl, spill eller skade på personer.  Det er derfor viktig med en trygg håndtering og sikker oppbevaring av farlig avfall.

Retura Iris har lang erfaring med å tilrettelegge for de mest kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsningene i verkstedbransjen.  Vi hjelper dere med å deklarere avfallet, lage avfallsplaner og miljørapportering. 

Avfallstjenester til verksted

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og tømmekalender
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Sorteringsveiledere og kurs
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Slamsugertjenester

Vi tilbyr følgende utstyr til verksteder: