Varehandel

Retura Iris har lang erfaring med å tilrettelegge for de mest kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsningene i varehandelen.

I varehandel oppstår det store mengder emballasje som krever arealeffektive løsninger. Retura Iris bistår med å finne de beste avfallsløsningene som ivaretar et godt miljø for både kunder og ansatte.

Typiske avfallsfraksjoner som oppstår i varehandelen er blant annet papp og plastfolie som krever mye plass.  Vi hjelper med rett valg av komprimerende utstyr som forenkler arbeidsdagen og minimerer avfallet. 

Hyppige rutekjøringer og serviceinnstilte sjåfører er vårt kjennemerke, dette bidrar til at avfallshåndteringen går problemfritt.

Avfallsløsning til butikk og varehandel

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og Tømmekalender
  • Kundeweb
  • Sikre god hygiene med rengjøring av oppsamlingsutstyr
  • Miljørapportering
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Sorteringsveiledere og sorteringskurs

Vi tilbyr følgende utstyr til varehandel:

Typiske avfallsfraksjoner:

Papp, plastfolie, papir, isopor, metall, trevirke, EE-avfall, lyskilder, småbatteri o.l.