Hotell og restaurant

Retura Iris bistår med å finne de beste avfallsløsningene som ivaretar et godt miljø for gjester og ansatte.  

De som jobber i restaurant, kjøkken og bar har ofte en hektisk hverdag hvor det jobbes raskt og effektivt. Det er derfor viktig at det blir tilrettelagt med gode avfallsløsninger direkte der avfallet produseres. Det vanligste avfallsfraksjoner som oppstår i servicebransjen er ofte papp, plast, matavfall, glass- og metallemballasje.

Dette er en bransje som må ta spesielle hensyn til estetikk, hygiene og funksjonalitet.  

For å kunne oppnå en best mulig håndtering av de forskjellige fraksjonene så må det benyttes korrekt utstyr. Retura Iris tilrettelegger for våre kunder ved hjelp av opplæring, riktig type beholdere og hyppig tømming. Vi har også et stort utvalg av komprimerende utstyr.

Eget avfallsrom er ofte en fordel i hotell og restaurant-bransjen, og vi hjelper gjerne til med å optimalisere dette rommet for best mulig drift.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og opplæring
  • Avfallsplan
  • Kundeweb
  • Sikre god hygiene med rengjøring av oppsamlingsutstyr
  • Miljørapportering
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Tømming/rengjøring fettutskiller

Vi kan tilby følgende utstyr: