Kontor og eiendom

Ved kontor og eiendom er det ofte kildesortering som står i fokus med enkle funksjonelle og estetiske løsninger. Vi hjelper dere med å tilrettelegge for en avfallsløsning som ivaretar et godt miljø for leietakerne.

Det er også viktig å ta hensyn til at det er mange utover driftspersonell som benytter seg av avfallsrommet. Tydelig merking av utstyr og avfallsrom er et viktig for å gjøre det enkelt for leietakerne og kvitte seg med avfallet.

Retura Iris tilbyr også makuleringstjenester for papir og kan sette ut låsbare beholdere til våre kunder. Vi har autorisert personell som sørger for at alt av papir med sensitiv informasjon blir makulert på en trygg og sikker måte.

Vi kan tilby:

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og tømmekalender
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Sorteringsveiledere og kurs
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Sikkerhetsmakulering

Vi tilbyr følgende utstyr: