Skoler, barnehager og institusjoner

Ved skole, barnehage og institusjoner er det ofte kildesortering som står i fokus. Enkle funksjonelle løsninger og internlogistikk er viktig.

Det blir ofte lagt til rette for at det skal sorteres på lik linje som hjemme med sortering av papp/papir, matavfall, glass/hermetikk, emballasjeplast og restavfall.

Det er viktig å ta hensyn til at det er mange utover personalet som benytter seg av avfallsløsningene og det må derfor etableres flere kildesorteringspunkter i bygningene. 

Retura Iris hjelper til med å finne de mest miljøriktige og kostnadsbesparende løsningene. Vi sørger for at utstyret er godt merket og tilbyr sorteringsveiledere til alle ansatte. 

Avfallsløsninger til barnehager, skoler og institusjoner

  • Optimaliserte løsninger
  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplan og tømmekalender
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Sorteringsveiledere og kurs
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Sikkerhetsmakulering

Vi tilbyr følgende utstyr til skoler og barnehager: