Bygg og anlegg

Det stilles store krav til avfallshåndteringen i alle faser gjennom et bygg og anleggsprosjekt. Vi er behjelpelig med å finne de beste løsningene basert på type prosjekt, størrelse og krav til sortering.

God kommunikasjon mellom entreprenør og avfallsleverandør er viktig igjennom alle faser i byggeprosjektet. Vi ønsker å hjelpe til fra startfasen med planlegging av riktig oppsamlingsutstyr, råd om sortering og sammen komme frem til den mest kostnadseffektive løsningen. Vi tilbyr våre kunder en tett oppfølging og dedikerte sjåfører som effektuerer 

 

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplaner
  • Merking av utstyr
  • Sorteringsveiledere
  • Sorteringskurs for ansatte
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Slamsugertjenester

Vi tilbyr følgende utstyr til bygg og anlegg:

Typiske avfallsfraksjoner:

Papp, plastfolie, papir, trevirke, matavfall, glass, metall, restavfall, gips, isolasjon, EE-avfall og farlig avfall