Bygg og anlegg

Det stilles store krav til avfallshåndteringen i alle faser gjennom et bygg og anleggsprosjekt. Vi er behjelpelig med å finne de beste løsningene basert på type prosjekt, størrelse og krav til sortering.

God kommunikasjon mellom entreprenør og avfallsleverandør er viktig igjennom alle faser i byggeprosjektet. Vi ønsker å hjelpe til fra startfasen med planlegging av riktig oppsamlingsutstyr, råd om sortering og sammen komme frem til den mest kostnadseffektive løsningen. 
 

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Befaring og veiledning
  • Avfallsplaner
  • Merking av utstyr
  • Sorteringsveiledere
  • Sorteringskurs for ansatte
  • Hjelp med deklarering av farlig avfall
  • Kundeweb og miljørapportering
  • Slamsugertjenester

Vi tilbyr følgende utstyr til bygg og anlegg:

Typiske avfallsfraksjoner:

Papp, plastfolie, papir, trevirke, matavfall, glass, metall, restavfall, gips, isolasjon, EE-avfall og farlig avfall