Transportør konkurs - Retura Iris tar selv over i distriktene

Moss-selskapet som for to år siden vant anbudet om innsamling av avfall fra distrikt-kundene til Retura Iris AS, har gått til skifteretten, og vil fra 27.02 ikke lengre hente avfall for de av kundene våre i Beiarn, Saltdal, deler av Fauske, deler Sørfold, Steigen, Hamarøy, deler av Gildeskål og Meløy som selskapet har betjent.
 

HVA BLIR LØSNINGEN?

Retura Iris tar umiddelbart over innsamlingen av avfall fra våre kunder på strekningene Vikan-Røkland, inkludert store deler av Sørfold og Vikan-Glomfjord.  For øvrige områder skal vi finne en løsning for å få avfallet hentet, sammen med Iris, som nå overtar innsamlingen av avfallet fra alle husholdningene.
 

FORSINKET TØMMING OG ENDRING AV TØMMEDATOER

Vi gjør vårt beste for å imøtekomme kundenes behov og vil jobbe døgnet rundt fremover for å få til en så god løsning som mulig. Det er mye som skal på plass av både materiell og mannskap. Vi kan derfor ikke love at alle kunder i Beiarn, Saltdal, deler av Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy vil få tømt avfallet til oppsatt plan denne og neste uke. Det vil også kunne bli endring av tømmedager for flere av våre kunder.
 

FORTLØPENDE INFORMASJON KOMMER

Vi anbefaler å samle avfall i ekstra sekker ved behov, og miljøtorgene kan også benyttes. Vi jobber på spreng for å finne gode løsninger først på kort og deretter på lang sikt, og vi vil fortløpende komme med informasjon om tømming i de ulike områdene her på vår hjemmeside.
 

Plan for tømming hos næringskunder i distriktene:

 

Uke 12:

Tirsdag 19.mars
Papp og papir, Rognan/Røkland (flyttet fra torsdag 7.mars)

Fredag 22.mars:
Restavfall, Arnøyene (flyttet fra mandag 4.mars)

Uke 13:

Tirsdag 26.mars
Restavfall, Junkerdal/Saltfjellet

Fredag 29.mars
Restavfall, Hamarøy

Uke 14: 

Fredag 05.april
Restavfall, Steigen