1. Behandlingsansvarlig

Retura Iris er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som hentes inn.

2. Formålet med behandling av personopplysninger

Retura Iris’ formål med behandling av kundeopplysninger er utføre tjenester, yte service, produsere statistikk, sende ut tømmekalender, samt utføre kredittsjekk for å vurdere kundens betalingsdyktighet.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Retura Iris’ avtalevilkår og betingelser regulerer behandlingen av personopplysninger. Ved å bli kunde hos Retura Iris samtykker kunden også til vilkårene, og Retura Iris vil behandle kundeopplysningene i tråd med personvernerklæringen.

4. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som Retura Iris mottar om kunden brukes for å administrere kundeforholdet. Personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I tilfeller hvor privatpersoner ønsker faktura behandles fødselsdato for å utføre kredittsjekk.

Retura Iris lagrer besøksstatistikk for hele nettstedet. Statistikken skal hovedsakelig brukes til å videreutvikle nettstedet. Vi benytter Google Analytics for å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

5. Hvor opplysningene hentes fra

Ved opprettelse av kundeforhold og bestilling samles nødvendige personopplysninger inn for å kunne utføre og levere tjenester i henhold til avtalevilkår.

6.Frivillighet til å gi fra seg opplysninger

Gjennom å godta avtalevilkår og inngå et kundeforhold gir kunden frivillig Retura Iris samtykke til å bruke innsamlede data i våre tjenester. Kunden kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke og på så måte si opp sitt kundeforhold. Da vil alle personopplysninger slettes.

7.Utlevering av opplysninger til tredjepart

CoreTrek er Retura Iris’ leverandør av publiseringsverktøy til nettsiden, og står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. En egen databehandleravtale mellom Retura Iris og CoreTrek regulerer hvordan informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

I tilfelle hvor privatpersoner skal kredittvurderes, benyttes et eksternt selskap (Experian). I slike tilfeller stiller Retura Iris krav om at opplysningene ikke skal brukes til andre formål.

8. Sletting og arkivering av opplysninger

Retura Iris lagrer personopplysninger så lenge kundeforholdet er aktivt og dataene trengs for å kunne utføre avtalte tjenester, samt yte service. Lagring av kundedata gjøres i våre IT-systemer hvor det er foreligger en databehandleravtale, og Retura Iris vurderer kontinuerlig behovet for lagring og sletting av personopplysninger. Det er etablert rutine for sletting av data.

9. Kundens rettigheter

Som følge av personopplysningslovens §18 har enhver som ber om det, rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om vedkommende. Kunden kan kreve å få endret eller slettet opplysninger dersom de kan kategoriseres som uriktige, ufullstendige eller irrelevante.

10. Sikring av opplysninger

Hvordan sikres opplysninger? ISO9001 kvalitetsstandard og kvalitetssystem for internkontroll som også innebærer behandling av personopplysninger?

 

Hjemmeside og informasjonskapsler

Når du besøker vår hjemmeside, vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og vår hjemmeside, og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Nedenfor finner du oversikt over informasjonskapsler som benyttes på vår hjemmeside.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Https og sikker overføring 

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med https. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det stå https i stedet for bare http i nettleserens adressefelt og de fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server  (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Informasjonskapsler på returairis.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøy til vår hjemmeside og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Dette er informasjonskapsler CoreTrek benytter seg av her på vår hjemmeside:

  • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
  • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.).

Webanalyse 

Retura Iris lagrer besøksstatistikk for hele nettstedet. Statistikken skal hovedsaklig brukes til å videreutvikle nettstedet. Vi benytter Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i Retura Iris.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i epost og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du leser våre nettsider, vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer.
Systemet lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

 

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Retura Iris angående personopplysninger kan du sende mail til vår kundeservice på retura@iris-salten.no.