Farlig avfall

Her er en oversikt over farlig avfall og hvordan det skal behandles. Vi bistår bedrifter i Salten med håndtering og rådgivning knyttet til farlig avfall.