Oljeforurenset masse

Slam og annet fast oljeholdig avfall.

Slik sorterer du: 

Oljeforurenset masse samles i spunsfat, klemringsfat eller IBC. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet sorteres etter type og fraksjon før det sendes videre til destruksjon ved forbrenning eller deponering. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål.