Oljeforurenset masse

Slam og annet fast oljeholdig avfall er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

Slik sorterer du: 

Oljeforurenset masse samles i spunsfat, klemringsfat eller IBC. 
Hentes av ADR-godkjent kjøretøy. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet sorteres etter type og fraksjon før det sendes videre til destruksjon ved forbrenning eller deponering. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Kan inneholde

- Bunnslam fra oljeutskillere
- Oljeforurenset jord
- Brukte oljelenser
- Absorbsjonsmidler
- Separatorslam fra skip
- Bunnslam fra oljetanker
- Oljeholdige filler

Kan ikke inneholde

- Spillolje
- Oljefasen fra oljeutskillere
- Vann fra oljeutskiller
- Olje fra tankrensing
- Oljeemulsjon og sloppvann
- Smørefett
- Grease
- Annet farlig avfall